PegazusTV

Feliratkozás PegazusTV hírcsatorna csatornára
Frissítve: 2 perc 3 másodperc

Méltóság Mezején

cs, 04/20/2017 - 14:08
div class=field field-type-text field-field-bevezeto div class=field-items div class=field-item odd p a href=sites/default/files/u3/Meltosag mezeje kicsi.jpgimg alt= src=/sites/default/files/u3/Meltosag mezeje kicsi.jpg style=width: 400px; height: 267px; float: left; border-width: 2px; border-style: solid; //a/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 12px;nbsp; 2017. aacute;prilis 10-eacute;n a Raacute;kbetegek Orszaacute;gos Szervezeteacute;nek helyi, regionaacute;lis szervezete a Nyiacute;regyhaacute;zi Napforduloacute; Szolgaacute;lata volt a vendeacute;ge a Nyiacute;regyhaacute;za- Vaacute;rosi Reformaacute;tus Egyhaacute;zkouml;zseacute;g aacute;ltal fenntartott Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek Otthonaacute;nak. /span/span/p /div /div /div div class=field field-type-text field-field-tartalom div class=field-items div class=field-item odd p class=rtejustify span style=color:#800080;Mint eddig minden eacute;vben, iacute;gy ideacute;n is e kouml;zouml;sen szervezett rendezveacute;ny kereteacute;ben lakoacute;ink megismerkedhettek a Szolgaacute;lat munkaacute;jaacute;val, teveacute;kenyseacute;geacute;vel Leitner Viola tolmaacute;csolaacute;saacute;ban. A Szivaacute;rvaacute;ny Idősek Otthona neveacute;ben Vaacute;ri Zoltaacute;n Inteacute;zmeacute;nyvezető Uacute;r kouml;szouml;ntouml;tte a Szolgaacute;lat munkataacute;rsait, lakoacute;inkat, majd inteacute;zmeacute;nyuuml;nk lelkeacute;sze Fekete Tuuml;nde aacute;ltal tartott aacute;hitaton vehettek reacute;szt a jelenleacute;vők. Ezt kouml;vette a Szaacute;zszorszeacute;p kamarakoacute;rus felleacute;peacute;se eacute;s egy irodalmi műsor./span/p p class=rtejustify span style=color:#800080;A Meacute;ltoacute;saacute;g Mezejeacute;n tartott program utaacute;n aacute;tseacute;taacute;ltunk a kegyeleti helyhez, ahol saacute;rga naacute;rciszokat helyeztuuml;nk el, eacute;s saacute;rga leacute;ggouml;mbouml;ket eresztettuuml;nk a szeacute;l szaacute;rnyaacute;ra. A saacute;rga naacute;rciszok nem csak a tavasz hiacute;rnouml;kei, hanem a Meacute;ltoacute;saacute;g Mezeje programban a remeacute;ny, a meacute;ltoacute;saacute;ghoz valoacute; jog szimboacute;lumai is./span/p /div /div /div p a href=sites/default/files/u3/Meltosag mezeje kicsi.jpgimg alt= src=/sites/default/files/u3/Meltosag mezeje kicsi.jpg style=width: 400px; height: 267px; float: left; border-width: 2px; border-style: solid; //a/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 12px;nbsp; 2017. aacute;prilis 10-eacute;n a Raacute;kbetegek Orszaacute;gos Szervezeteacute;nek helyi, regionaacute;lis szervezete a Nyiacute;regyhaacute;zi Napforduloacute; Szolgaacute;lata volt a vendeacute;ge a Nyiacute;regyhaacute;za- Vaacute;rosi Reformaacute;tus Egyhaacute;zkouml;zseacute;g aacute;ltal fenntartott Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek Otthonaacute;nak. /span/span/p pa href=http://www.pegazustv.hu/content/m-lt-s-g-mezej-n target=_blanktovább/a/p
Kategóriák: Hírek

Foglalozás a Nyíregyháza- Városi Református Egyházközség által fenntartott Sóstói Szivárvány Idősek otthonában

sze, 04/05/2017 - 13:23
div class=field field-type-text field-field-bevezeto div class=field-items div class=field-item odd p a href=/sites/default/files/u3/foglalkozás2.JPGimg alt= src=/sites/default/files/u3/foglalkozás2.JPG style=width: 300px; height: 200px; float: left; border-width: 2px; border-style: solid; //a/p p class=rtecenter span style=font-size:16px;span style=color: rgb(128, 0, 128);nbsp; Foglalozaacute;s a Nyiacute;regyhaacute;za- Vaacute;rosi Reformaacute;tus Egyhaacute;zkouml;zseacute;g aacute;ltal fenntartott Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban/span/span/p /div /div /div div class=field field-type-text field-field-tartalom div class=field-items div class=field-item odd p class=rtejustify Nyiacute;regyhaacute;za- Vaacute;rosi Reformaacute;tus Egyhaacute;zkouml;zseacute;g aacute;ltal fenntartott Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban 2017.04.04-eacute;n uacute;jabb rendezveacute;nyre keruuml;lt sor.br / Dr. Bodnaacute;r Zsuzsanna diavetiacute;teacute;ssel egybe kouml;touml;tt előadaacute;saacute;ban ismerkedhettuuml;nk meg a huacute;sveacute;ti neacute;pszokaacute;sokkal. Beszeacute;lgeteacute;s kereteacute;n beluuml;l felelevenedtek a reacute;gi hagyomaacute;nyok, otthoni keacute;szuuml;lődeacute;sek, locsolkodaacute;si szokaacute;sok, szebbneacute;l szebb locsoloacute; versek.br / Zolcsaacute;k Istvaacute;nneacute; nyomaacute;n:br / Meacute;ly gyaacute;szba borult az egeacute;sz termeacute;szet,br / midőn Krisztus Urunk a keresztfaacute;nnbsp; szenvedett.br / Ő taniacute;tvaacute;nyi zokogva sirattaacute;k,br / nbsp;mint hűseacute;ges gyermek az eacute;desanyjaacute;t.br / Harmadnap muacute;lva megnyiacute;lt a siacute;r szaacute;ja,br / kileacute;pett belőle az egek kiraacute;lya.br / Most maacute;r minden kislaacute;ny egy paacute;r hiacute;mest adjon,br / hogy a locsoloacute;daacute;s feacute;lbe ne maradjon./p p Hasad a szeacute;p hajnal mutassa sugaraacute;t,br / viacute;g sziacute;vvel eacute;s szaacute;jjal dicseacute;rjuuml;k az Atyaacute;t.br / Az Atya Istennek imaacute;dandoacute; fiaacute;t,br / hogy elhagyta eacute;rni huacute;sveacute;t maacute;sodnapjaacute;t.br / Huacute;sveacute;t maacute;sodnapjaacute;n az jutott eszembe,br / hogy egy uuml;veg kouml;lnit vegyek a kezembe.br / Most maacute;r minden kislaacute;ny egy paacute;r hiacute;mest adjon,br / hogy a locsoloacute;daacute;s feacute;lbe ne maradjon./p p Ezt kouml;vetően kouml;zouml;sen keacute;sziacute;tettuuml;nk lakoacute;inkkal huacute;sveacute;ti diacute;szeket, festettuuml;nk piros tojaacute;st./p /div /div /div p a href=/sites/default/files/u3/foglalkozás2.JPGimg alt= src=/sites/default/files/u3/foglalkozás2.JPG style=width: 300px; height: 200px; float: left; border-width: 2px; border-style: solid; //a/p p class=rtecenter span style=font-size:16px;span style=color: rgb(128, 0, 128);nbsp; Foglalozaacute;s a Nyiacute;regyhaacute;za- Vaacute;rosi Reformaacute;tus Egyhaacute;zkouml;zseacute;g aacute;ltal fenntartott Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban/span/span/p pa href=http://www.pegazustv.hu/content/foglaloz-s-ny-regyh-za-v-rosi-reform-tus-egyh-zk-zs-g-ltal-fenntartott-s-st-i-sziv-rv-ny-id- target=_blanktovább/a/p
Kategóriák: Hírek

Kreatív foglalkozás a Sóstói Szivárvány Idősek otthonában

h, 04/03/2017 - 20:36
div class=field field-type-text field-field-bevezeto div class=field-items div class=field-item odd p a href=/sites/default/files/u3/foglalkozas.JPGimg alt= src=/sites/default/files/u3/foglalkozas.JPG style=width: 300px; height: 200px; border-width: 2px; border-style: solid; float: left; //a/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 22px;nbsp; Kreatiacute;v foglalkozaacute;s a Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban/span/span/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 22px;nbsp;span style=font-size:16px;span style=font-size:12px;2017.03.23-aacute;n, csuuml;touml;rtouml;k deacute;lutaacute;n uacute;jabb kreatiacute;v foglalkozaacute;sranbsp; keruuml;lt sor a Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban, gazdagiacute;tva az itt eacute;lők mindennapjait./span/span/span/span/p /div /div /div div class=field field-type-text field-field-tartalom div class=field-items div class=field-item odd p class=rtejustify span style=color:#800080;span style=font-size: 14px;Bereczneacute; Mogyoroacute;si Ildikoacute; szouml;vőnő tartott bemutatoacute;t munkaacute;iboacute;l. Előadaacute;st hallhattunk a neacute;pi szouml;veacute;s rejtelmeiről, szeacute;pseacute;geiről, hagyomaacute;nyairoacute;l. Segiacute;tseacute;geacute;vel a lakoacute;k maguk is keacute;sziacute;thettek szőtteseket, mely az alkotaacute;s ouml;rouml;meacute;t, de a manuaacute;lis keacute;pesseacute;geiket ugyanuacute;gy jelentette./span/span/p /div /div /div p a href=/sites/default/files/u3/foglalkozas.JPGimg alt= src=/sites/default/files/u3/foglalkozas.JPG style=width: 300px; height: 200px; border-width: 2px; border-style: solid; float: left; //a/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 22px;nbsp; Kreatiacute;v foglalkozaacute;s a Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban/span/span/p p class=rtecenter span style=color:#800080;span style=font-size: 22px;nbsp;span style=font-size:16px;span style=font-size:12px;2017.03.23-aacute;n, csuuml;touml;rtouml;k deacute;lutaacute;n uacute;jabb kreatiacute;v foglalkozaacute;sranbsp; keruuml;lt sor a Soacute;stoacute;i Szivaacute;rvaacute;ny Idősek otthonaacute;ban, gazdagiacute;tva az itt eacute;lők mindennapjait./span/span/span/span/p pa href=http://www.pegazustv.hu/content/kreat-v-foglalkoz-s-s-st-i-sziv-rv-ny-id-sek-otthon-ban target=_blanktovább/a/p
Kategóriák: Hírek

„A debreceni gyufagyárral kezdődött…”

cs, 02/16/2017 - 14:05
div class=field field-type-text field-field-bevezeto div class=field-items div class=field-item odd div class=rtejustify strongspan style=color:#ff0000;span style=font-size: 12px;bdquo;A debreceni gyufagyaacute;rral kezdődouml;tthellip;rdquo; - A Tokaj-hegyaljai svaacute;bok keacute;nyszermunkaacute;n a Szovjetunioacute;ban 1945. Boldogasszony hava a Tokaj-hegyaljai svaacute;b touml;rteacute;nelem legsouml;teacute;tebb korszakaacute;nak hajnala. Hercegkuacute;troacute;l eacute;s Raacute;tkaacute;roacute;l januaacute;r 2-aacute;n eacute;s 26-aacute;n touml;bb szaacute;z lakost hurcoltak el bdquo;maacute;lenkij robotrardquo;, joacute;vaacute;teacute;teli keacute;nyszermunkaacute;ra a Szovjetunioacute;ba./span/span/strong/div /div /div /div div class=field field-type-text field-field-tartalom div class=field-items div class=field-item odd div class=rtejustify strongspan style=color:#b22222;A legfiatalabbak 15, a legidősebbek 65 eacute;vesek voltak. Egy dolog volt fontos a szovjetek szaacute;maacute;ra: a leacute;tszaacute;m. A bevagoniacute;rozott 348 főből 46-an nem teacute;rtek vissza. Touml;bbseacute;guuml;k a laacute;gerek kouml;rnyeacute;ki jeltelen siacute;rokban, kevesebb reacute;szuuml;k a hazafeleacute; vezető vasuacute;tvonalak menteacute;n, illetve egy-egy beomlott szeacute;nbaacute;nya meacute;lyeacute;n alussza ouml;rouml;k aacute;lmaacute;t. p A Zempleacute;n Neacute;met Iskolaegylet vaacute;ndorkiaacute;lliacute;taacute;sa a Szovjetunioacute;ba keacute;nyszermunkaacute;ra elhurcolt Tokaj-hegyaljai svaacute;b lakosoknak aacute;lliacute;t emleacute;ket (3. keacute;p). A kiaacute;lliacute;taacute;s 2017. februaacute;r 21-eacute;n 17.00-kor nyiacute;lik Debrecenben a Meacute;liusz Juhaacute;sz Peacute;ter Kouml;nyvtaacute;rban. A kiaacute;lliacute;taacute;st Tircsi Richaacute;rd touml;rteacute;neacute;sz, EMMI Nemzetiseacute;gi Főosztaacute;ly főosztaacute;lyvezetője nyitja meg./p p Sok szeretettel vaacute;runk minden kedves eacute;rdeklődőt!/p p A projekt megvaloacute;sulaacute;saacute;t a GULAG Emleacute;keacute;v alkalmaacute;boacute;l, a GULAG Emleacute;kbizottsaacute;g, az Emberi Erőforraacute;sok Miniszteacute;riuma eacute;s az Emberi Erőforraacute;s Taacute;mogataacute;skezelő taacute;mogatta./p/span/strongbr / nbsp;/div div class=rteright br / span style=color:#ff0000;Endreacute;sz Aacute;rpaacute;dneacute; egyesuuml;leti elnouml;k, Scholtz Roacute;bert rendező/span/div /div /div /div div class=rtejustify strongspan style=color:#ff0000;span style=font-size: 12px;bdquo;A debreceni gyufagyaacute;rral kezdődouml;tthellip;rdquo; - A Tokaj-hegyaljai svaacute;bok keacute;nyszermunkaacute;n a Szovjetunioacute;ban 1945. Boldogasszony hava a Tokaj-hegyaljai svaacute;b touml;rteacute;nelem legsouml;teacute;tebb korszakaacute;nak hajnala. Hercegkuacute;troacute;l eacute;s Raacute;tkaacute;roacute;l januaacute;r 2-aacute;n eacute;s 26-aacute;n touml;bb szaacute;z lakost hurcoltak el bdquo;maacute;lenkij robotrardquo;, joacute;vaacute;teacute;teli keacute;nyszermunkaacute;ra a Szovjetunioacute;ba./span/span/strong/div pa href=http://www.pegazustv.hu/content/debreceni-gyufagy-rral-kezd-d-tt target=_blanktovább/a/p
Kategóriák: Hírek

Rock Roll a fedélzeten

h, 01/23/2017 - 15:02
div class=field field-type-text field-field-bevezeto div class=field-items div class=field-item odd div class=rtejustify span style=color:#ff0000;Egy fantasztikus időutazaacute;st tehetett a rock zene vilaacute;gaacute;ban az, aki peacute;ntek este ellaacute;togatott a Santa Feacute; Music Club eacute;s Hajoacute;clubba. A navigaacute;tor a nosztalgikus rock zeneacute;t jaacute;tszoacute; Muacute;zeum Rock Band volt. Aki nem ismeri őket, nevuuml;k alapjaacute;n szeacute;pkoruacute; rock nagypapaacute;knak gondolhatnaacute; a tagokat, de nem! A zeneacute;szek rendkiacute;vuuml;l energikus fiatalemberek, akik nemcsak megtouml;ltouml;tteacute;k a hajoacute;t, hanem meg is taacute;ncoltattaacute;k annak kouml;zouml;nseacute;geacute;t./span/div /div /div /div div class=field field-type-text field-field-tartalom div class=field-items div class=field-item odd div class=rtejustify A banda szuper sajaacute;t szaacute;main kiacute;vuuml;l olyan nagyszerű előadoacute;k slaacute;gereit szoacute;laltatta meg fantasztikus hangzaacute;ssal, mint a Bikini, Edda, Vikidaacute;l Gyula vagy a V-Moto#39;Rock. A retroacute; dallamok mellett beacute;keacute;sen megfeacute;rtek ifjabb noacute;taacute;k, mint a kouml;zkedvelt Valami Amerika ciacute;mű dal. A koncert tervezett befejezeacute;se a kouml;zouml;nseacute;g szaacute;maacute;ra elfogadhatatlan volt, a folytataacute;sra valoacute; igeacute;nyuuml;ket vastapssal jelezteacute;k. Iacute;gy a sraacute;cok kouml;zkiacute;vaacute;natra meacute;g neacute;haacute;ny raacute;adaacute;s szaacute;mmal kedveskedtek a vendeacute;geknek.br / Remek hangulatuacute; este volt, eacute;s azt hiszem sokunk neveacute;ben mondhatom, alig vaacute;rjuk a folytataacute;st!/div div class=rteright span style=color:#0000cd;Tudoacute;siacute;toacute;: Papp Andrea/span/div /div /div /div div class=rtejustify span style=color:#ff0000;Egy fantasztikus időutazaacute;st tehetett a rock zene vilaacute;gaacute;ban az, aki peacute;ntek este ellaacute;togatott a Santa Feacute; Music Club eacute;s Hajoacute;clubba. A navigaacute;tor a nosztalgikus rock zeneacute;t jaacute;tszoacute; Muacute;zeum Rock Band volt. Aki nem ismeri őket, nevuuml;k alapjaacute;n szeacute;pkoruacute; rock nagypapaacute;knak gondolhatnaacute; a tagokat, de nem! A zeneacute;szek rendkiacute;vuuml;l energikus fiatalemberek, akik nemcsak megtouml;ltouml;tteacute;k a hajoacute;t, hanem meg is taacute;ncoltattaacute;k annak kouml;zouml;nseacute;geacute;t./span/div pa href=http://www.pegazustv.hu/content/rock-roll-fed-lzeten target=_blanktovább/a/p
Kategóriák: Hírek