Pegazus Könyvek Antológia 2014

MEGJELENT!

Petrusák János: "téli aratás" - Pegazus Könyvek Antológia 2014

Petrusák János
"téli aratás"
Rejtélyes ember érkezik a kis faluba, amelyből az út a „végtelenbe” ve-zet. A férfi menekül: önmaga, a bűnüldözők vagy a világ elől? Az út leg-végén, ami már csupán egy kis ösvény, mely a tengerbe hullik, kivesz egy házat, amely nem kevésbé rejtélyes, mint ő.
Van ideje, úgy tűnik, bőven az elmélkedésre, múltidézésre, önmagával történő szembenézésre, de helyette inkább a ház titkainak felderítésével kezd el foglalkozni. A házat a falubéli kocsmáros építette egyetlen lá-nyának, aki művészlélek volt, szájára vette a falu, ő pedig egy napon nyom nélkül eltűnt. A következő lakó nem kevésbé titokzatos, egy ma-gányos férfi, akiről szintén nem tudta senki, mivel foglalkozik. És egy napon őneki is nyoma veszett: minden földi javát, autóját, ruháit, sok könyvét és kis füzeteit, floppy-lemezeit hátra hagyta. Vallottak róla ezek, a könyvek, a betűk, a floppyn tömörödő írások.
A rejtélyes férfi, a ház harmadik lakója elhatározza, új életet kezd, hi-szen kezében az eszköz…

Pegazus Könyvek
Antológia 2014
Több személy alkotása, hiszen antológia. Irodalomszeretetükben, alkotási vágyukban és érzékeny, világra odafigyelésükben mégis egyek. Művészek, a szó legnemesebb értelmében, akik - bármilyen múlttal is rendelkezzenek - egyformán érzik magukban a tetterőt, és alkotásaik által az önmagukból történő kiírást, tükörállítást az olva-sók elé, vagy a jobbítási szándékot.
A művekben van szó szerelemről, anyaságról, bánatról, munkahely-ről, törtető emberekről, pénzről és hatalomról, a művészet gyógyító erejéről… mindenről, ami az ÉLET.

 

PegazusTv Média és Oktató Kft

PÁLYÁZATOT

hirdet

Az irodalmi pályázat címe:

Pegazus Könyvek
Antológia
2014

 

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

Céljaink: A 2012-es antológia sikerének megismétlése. Most is sikerre szeretnénk vinni az eddig egymaguk próbálkozókat. Megismertetni a világgal, hogy egy „kis ember” is lehet „nagy”, mert a tehetség és az akarat számít, nem a multinacionális bulvármédia sztárcsináló pénze!

Mottónk: „Mindenkinek adj egy esélyt! A produktum és az alkotója legyen a meghatározó.” 

Akik írhatnak nekünk: Bárki, aki veszi magának a fáradságot, és van mersze megjelenni a nagy nyilvánosság előtt. 

Kik jelennek meg: Akiknek néhány soros bemutatkozásában, életrajzában látszik az akarat, valamint írása átlép egy szerkesztőbizottsági mércét. 

Téma: Bármi, kivéve politika, vallás, szex, ezoterika, miszticizmus, okkultizmus, uszítás, izgatás, rágalmazás. 

Formátum: word, vagy wordx dokumentum, szerkesztve a következők szerint:

Szerző neve vagy művészneve (ekkor, ha nem kíván polgári nevén megjelenni, a csatolt önéletrajzban ezt a szándékát egyértelműen ki kell fejeznie, és jognyilatkozatot tenni külön arra, hogy álneve „szabad” és csak ő használhatja.)

A mű címe

A mű alcíme

A mű: 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148x210 mm), egy hasábban, normál sortávolsággal, minden oldalon 2-2 cm margókkal, kivéve fent, ahol 3 cm a margó.

(Versek esetében a vers középre tördelve, képverset jpeg fotóként fogadunk csak el, minimum 2480x3508 méretben)

 

Kísérő dokumentumok: Önéletrajz: fotó és néhány sor, amelyet önmagáról az alkotó fontosnak tart. Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.

Jognyilatkozat, az alábbi szerint:

 

Szerző adatai:

Szerző családi és utóneve:

Szerző anyja neve:

Szerző születési adatai: ………év,……….hónap…….nap

Szerző lakcíme:

Szerző telefonos elérhetősége:

E-mail címe:

Szerző művészneve:

 

A pályázó mű/művek címe/címei:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet, és legalább e-mail elérhetőségemet, vagy telefonszámom, webcímemet megjelentesse. Hozzájárulok, hogy a Pegazus Könyvek antológiát kevés számú pályázó esetében is megjelentesse, de technikai és gazdaságossági okokból egy, a PegazusTv Média és Oktató Kft. szépirodalmi kötetében, mint húzókötetben, annak szerves részeként. 

Szerzői nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat tárolja és kezelje.

 A könyv megjelenése: nyomtatott, hagyományos könyvként és részleteiben e-formában a Kiadó honlapján, vagy/és a www.pegazustv.hu online folyóiratban.

Pályázati díj: 0 Ft, azaz nulla forint.

 

Megjelenési hozzájárulás: Csak a megjelenésre elfogadott művek szerzőitől kérünk megjelenési hozzájárulást, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a sajtónak és más szervezeteknek, személyeknek eljuttatott tiszteletpéldányok költségét, az e-közzététel költségeit, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

Összege: Minden megkezdett oldal után 3000 Ft (alanyi adómentes), melyről a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Ez az összeg a szerzők önreklámja (önéletrajza, elérhetősége) ½ oldalban, a művek után szerkesztve.

 

Egy szerző által minimum pályázható oldal: 2 oldal.

Egy szerző által maximum pályázható oldal: 10 oldal.

 

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző 2 oldalanként 1 db tiszteletpéldányra jogosult, amelyet vagy a Kiadó irodájában vehet át, vagy pedig címére eljuttatjuk.

Szerzői kedvezmény: minden pályázó, nem csupán a megjelentek, hanem akiknek munkája nem került bele a kötetbe, a kötet fogyasztói árából 35% kedvezményre jogosult.

 

A pályázatot e-mailben siker@pegazustv.hu címre kell küldeni.

Beküldési határidő: 2013. december 31.

Elbírálási határidő: 2014. március 31.

Jó munkát, jó alkotást kíván a PegazusTv Média és Oktató Kft csapata!

Ülj fel a PegazusTv.hu hátára, és sikerre visz!